cznepravidelná trojúhelníková síť
entriangulated irregular network (TIN)
frréseau m triangulaire irrégulier
geTIN-Datenstruktur e, Triangulation e eines Stützpunktfeldes e, unregelmäßiges Dreiecknetz s
ruлинейная нерегулярная сеть (система неравносторонных треугольников)
sknepravidelná trojuholníková sieť
cz

nepravidelná trojúhelníková síť

druh mozaikového modelu založený na síti trojúhelníků

POZNÁMKA - používá se pro práci s digitálním modelem reliéfu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována