czmříž
engrid
frgrille f
geGitter s
ruгрид, прямоугольная сетка
skmriežka
cz

mříž

1: rozložení bodů definující pravidelný vzorek, odvozený od rohů mozaikování určitého rámce nebo jeho vymezené části
2: síť složená ze dvou nebo více množin křivek, v níž prvky každé množiny protínají prvky ostatních množin algoritmickou metodou
3: soustava horizontálních a vertikálních úseček, které jsou na obrazovce zobrazeny plně nebo pouze body ve svých průsečících

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována