czmodelování
enmodelling, modeling (US)
frmodélisation f
geModellierung e
ruмоделирование
skmodelovanie
cz

modelování

aplikace matematických modelů různých jevů reálného světa pomocí počítače

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována