czmodel
enmodel
frmodèle m
geModell s
ruмодель
skmodel
cz

model

1: abstrakce některých aspektů reality, které jsou významné pro zamýšlenou aplikaci
2: sada pravidel a prostorových procedur realizace prostorové analýzy, jejímž účelem je vyvození nové informace, jež může být analyzována a pomoci tak při řešení problémů nebo v plánování
3: datová reprezentace reality (např. vektorový datový model, rastrový datový model, TIN)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována