czměřický operát
ensurvey documentation
frdocumentation f géométrique
geVermessungswerk s, Vermessungsoperat s
ru
skmeračský operát
cz

měřický operát

1: katastrální a příruční katastrální mapa v pozemkovém katastru, pozemková, evidenční a pracovní mapa v evidenci nemovitostí, soubor geodetických informací v katastru nemovitostí
2: část operátu geodetických bodů zahrnující naměřené údaje a listinné doklady (G)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována