czmetadata
enmetadata
frmétadonnées fpl
geMetadaten spl, Meta-Daten spl
ruметаданные
skmetadáta, metaúdaje
cz

metadata

1: data popisující a dokumentující data ; data o datech
2: data o sadě nebo sadách geografických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována