czmédium, nosič dat
enmedium, media
frmédia m
geMedium s, Träger r
ruнакопитель данных, носитель данных
skmédium, nosič dát
cz

médium, nosič dat

fyzický prostředek užívaný pro záznam, uchování a přenos dat, například disketa, pevný disk, optický disk, magnetická páska, Internet

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována