czmaticová data
enmatrix data
frdonnées fpl matricielles, données fpl matrice
geMatrixdaten spl
ruматричные данные
skmaticové dáta
cz

maticová data

data uspořádaná do pole s přiřazením informace o pravidelně rozložených bodech

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována