czlogická konzistence
enlogical consistency
frconsistance f logique
gelogische Konsistenz e
ruлогическая целостность, логическая последовательность данных
sklogická konzistentnost'
cz

logická konzistence

stupeň shody sady geografických dat s vnitřní strukturou danou v její specifikaci

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována