czkonceptuální model, pojmový model
enconceptual model
frmodèle m conceptuel
gekonzeptionelles Modell s
ruконцептуальная модель
skkonceptuálny model
cz

konceptuální model, pojmový model

model definující pojmy univerza diskurzu (oblasti zájmu)

POZNÁMKA - užívá entity, typy entit a výroky

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována