czkompatibilita, slučitelnost
encompatibility
frcompatibilité f
geKompatibilität e, Verträglichkeit e
ruсовместимость
skkompatibilita
cz

kompatibilita, slučitelnost

schopnost dvou částí systému nebo zařízení vzájemně spolupracovat na výměně či řízení toku dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována