czkódování
enencoding
frcodage m
geKodierung e
ruкодирование
skkódovanie
cz

kódování

1: převod dat do série kódů
2: proces převodu informace do počítačově srozumitelné formy

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována