czklient
enclient
frclient m
geKlient r
ruклиент
skklient
cz

klient

hierarchicky podřazená součást systému, využívající služeb vyšší úrovně

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována