czklasifikace
enclassification
frclassification f
geKlassifizierung e
ruклассификация
skklasifikácia
cz

klasifikace

přiřazení podobných jevů do společné třídy; v objektově orientovaném systému soustava stejnorodých skupin nebo tříd objektů reálného světa, které vykazují podobnou strukturu a obdobnou sadu metod

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována