czkatastr
encadastre, cadaster (US)
frcadastre m
geKataster s (r)
ruкадастр
skkataster
cz

katastr

úřední soupis, resp. informační systém objektů téhož druhu (např. soupis osob, daňových poplatníků, pozemků, inženýrských sítí apod.) podle vymezeného území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována