czjev
enphenomenon, phenomena (pl.)
frphénomène m
geErscheinung e, Phänomen s
ruявление
skjav
cz

jev

fakt, instance nebo okolnost

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována