czimport dat
endata import
frimportation f de données
geDatenimport r
ruимпорт данных
skimport dát, import údajov
cz

import dat

příjem informací jiným systémem, aplikací nebo zdrojovým slovníkem

POZNÁMKA - import dat často zahrnuje nějakou formu jejich konverze

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována