czimplementace, zavedení
enimplementation
frmise f en oeuvre
geImplementierung e, Realisierung e
ruвведение
skimplementácia
cz

implementace, zavedení

1: realizace specifikace
2: uvedení systému do provozu

POZNÁMKA - jde o specifikaci souborů dat a geografických informačních služeb

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována