czidentifikátor
enidentifier
fridentificateur m
geIdentifikator r
ruидентификатор
skidentifikátor
cz

identifikátor

1: označení, které jednoznačně identifikuje položku nebo skupinu položek
2: lingvisticky nezávislá posloupnost znaků schopná jediněčně a trvale identifikovat to, s čím je sdružena
3: jakékoli jméno (řetězec alfanumerických znaků) používané jako návěští

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována