czhraniční bod
enboundary point
frpoint m limite
geGrenzpunkt r
ruпограничный знак (столбик)
skhraničný bod
cz

hraniční bod

bod na hranici, obvykle v terénu stabilizovaný a na mapě vyznačený mapovou značkou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována