czgeometrické primitivum
engeometrical primitive, geometric primitive (US)
frprimitive f géométrique
gegeometrischer Primitiv r
ruгеометрический примитив
skgeometrické primitívum
cz

geometrické primitivum

1: objekt reprezentující jediný, spojitý, homogenní prvek geometrie
2: dílčí nebo úplný popis prostorových aspektů objektu prostřednictvím souřadnic a matematických funkcí
3: základní více nezjednodušitelnější stavební prvek v počítačové grafice, ze kterého se skládají prvky složitější

POZNÁMKA - geometrickými primitivy jsou bod, křivka a plocha

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P 97 9800 Geografická informace – Slovník (2000)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována