czgeometrická konzistence
engeometrical consistency, geometric consistency (US)
frconsistance f géométrique
gegeometrische Konsistenz e
ruгеометрическая согласованность, геометрическое постоянство
skgeometrická konzistentnost'
cz

geometrická konzistence

logická konzistence, která bere do úvahy pouze specifikace postihující geometrické aspekty geografické informace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P 97 9800 Geografická informace – Slovník (2000)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována