czgeografický identifikátor
engeographical identifier, geographic identifier (US)
fridentificateur m géographique
gegeografischer Identifikator r
ruгеографическй идентификатор
skgeografický identifikátor
cz

geografický identifikátor

1: jedinečný identifikátor pro místo
2: prostorová reference mající tvar návěští nebo abecedně číslicového kódu

POZNÁMKA - například jméno obce, referenční číslo ulice

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Neumann. J.: Geografická informace. Ministerstvo hospodářství, 1996.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována