czgeografická informační věda, geoinformační věda
engeographical information science, geographic information science (US), geospatial science, GIScience
frscience f de l'information géographique, science f géoinformatique
geraumbezogene Informationswissenschaft e
ruгеоинформатика, геопространственные науки
skgeografická informačná veda
cz

geografická informační věda, geoinformační věda

multidisciplinární vědní obor zajišťující rozvoj geoinformačních technologií

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována