czgeografická informace, geoinformace, geoprostorová informace
engeographical information, geographic information (US), geoinformation, (geo)spatial information
frinformation f géographique, renseignement m géographique
geGeoinformation e, Geo-Information e
ruгеографическая информация, геоинформация
skgeografická informácia, geoinformácia
cz

geografická informace, geoinformace, geoprostorová informace

informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi ; znalost získaná jako výsledek syntézy, analýzy nebo integrace geografických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována