czgeografická data, geodata, geoprostorová data
engeographical data, geographic data (US,) geodata, (geo)spatial data
frdonnées fpl géospatiales, données fpl géographiques
geGeodaten spl, Geo-Daten spl
ruгеоданные
skgeografické dáta, geodáta, geopriestorové dáta
cz

geografická data, geodata, geoprostorová data

1: data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi
2: počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi
3: data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována