czfunkce
enfunction
frfonction f
geFunktion e
ruфункция
skfunkcia
cz

funkce

1: pravidlo přiřazující každý prvek z oboru (zdroje nebo oboru funkce) k jedinému prvku v jiném oboru (doméně)
2: proces, který realizuje jednoduchou operaci a jako výsledek může poskytnout jednu hodnotu
3: jakákoli činnost programu, vyvolaná přímo uživatelem nebo vyplývající z jiné činnosti (příkaz)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována