czformát dat, datový formát
endata format
frformat m de données
geDatenformat s
ruформат данных
skformát dát
cz

formát dat, datový formát

1: způsob uspořádání dat uvnitř souboru pro jeho čitelnost jinou aplikací
2: způsob zápisu souboru dat na paměťové médium

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována