czextravilán
enrural area
frzone f rurale, partie f de commune non urbanisée
geunbebautes Gebiet s, Feldlage e
ruнезастроенная местность
skextravilán
cz

extravilán

1: nezastavěná část obce
2: část území obce kromě intravilánu (zastavěné části)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována