czexport dat
endata export
frexportation f des données
geDatenexport r
ruэкспорт данных
skexport dát, export údajov
cz

export dat

1: výdej informace, která existuje v digitální formě, ze systému, aplikace nebo zdrojového slovníku
2: přemístění dat z jednoho počítačového systému do jiného nebo při jejich zpracování z jednoho datového formátu do jiného

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována