czentita
enentity
frentité f
geEntität e
ruсущность
skentita
cz

entita

1: diskrétní identifikovatelný prvek technologie
2: třída informace definovaná společnými vlastnostmi
3: objekt (abstraktní nebo konkrétní) o kterém je v bázi dat uložena informace
4: rozlišitelný a identifikovatelný objekt reálného světa

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována