czdolní mezní odchylka
enlower permitted deviation
frécart m inférieur admissible
geuntere zuläßige Messabweichung e
ru
skdolná krajná odchýlka
cz

dolní mezní odchylka

algebraický rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a základním rozměrem

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována