czdistribuovaná databáze, rozptýlená databáze
endistributed database
frbase f de données distribuée
geverteilte Datenbank e
ruраспределëнная база данных
skdistribuovaná databáza, rozptýlená databáza
cz

distribuovaná databáze, rozptýlená databáze

databáze rozložená na několika uzlech počítačové sítě a spravovaná systémem řízení báze dat tak, že poskytuje uživateli logicky centralizovaný pohled

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována