czdigitální výškový model
endigital elevation model (DEM)
frmodèle m numérique d'élévation (DEM)
gedigitales Höhenmodell s (DHM)
ruцифровая модель высот
skdigitálny výškový model
cz

digitální výškový model

1: digitální model reliéfu pracující výhradně s nadmořskými výškami bodů
2: datová sada výškových hodnot, které jsou algoritmicky přiřazeny k 2rozměrným souřadnicím
3: v USA soubor nadmořských výšek ve vrcholech mříže vytvořené v pravidelných intervalech souřadnic x a y národního referenčního souřadnicového systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována