czdigitální model území (DMÚ)
endigital landscape model
frmodèle m numérique du territoire
gedigitales Landschaftsmodell s
ruцифровая модель ландшафта
skdigitálny model územia
cz

digitální model území (DMÚ)

komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území ; model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a naplněn topologickovektorovými daty a atributy

POZNÁMKA - např. ZABAGED®, DMÚ 25, součást ATKIS

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována