czdigitální model povrchu
endigital surface model (DSM)
frmodèle m numérique de surface (DSM)
gedigitales Oberflächenmodell s (DOM)
ruцифровая модель поверхности
skdigitálny model povrchu
cz

digitální model povrchu

zvláštní případ digitálního modelu reliéfu konstruovaného zpravidla s využitím automatických prostředků (např.obrazové korelace ve fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech objektů na něm (střechy, koruny stromů a pod.)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována