czdiferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
enorthorectification, differential rectification
frredressement m différentiel
geOrthoentzerrung e, differentielle Entzerrung e
ruортофототрансформирование, дифференциальное трансформирование
skdiferenciálne prekreslenie, ortogonalizácia, ortorektifikácia
cz

diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace

proces odstranění geometrického zkreslení měřického snímku, způsobeného nestejnou předmětovou vzdáleností předmětů měření, překreslením po malých plošných prvcích

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována