czdatový záznam, věta
endata record
frenregistrement m des données
geDatensatz r
ruнабор данных
skzáznam dát (údajov)
cz

datový záznam, věta

1: konečná pojmenovaná kolekce souvisejících položek (objektů nebo hodnot)
2: základní položka databáze, tvořená konečným počtem předem definovaných polí, která jsou vyplněna daty vztahujícími se k jedinému subjektu (řádku databáze)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována