czdálkový průzkum Země (DPZ)
enremote sensing
frtélédétection f
geFernerkundung e
ruдистанционное зондирование Земли
skdial'kový prieskum Zeme
cz

dálkový průzkum Země (DPZ)

1: získávání dat o zemském povrchu bezkontaktním způsobem, např. z letadla nebo z družice
2: sběr dat o území realizovaný z kosmického (kosmický průzkum) nebo letadlového nosiče (letecký průzkum) a zpracování těchto dat k získání informací o poloze, stavu a druhu objektů a jevů zemského povrchu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále