czčasové rozlišení
entemporal resolution
frrésolution f temporelle
getemporale Auflösung e
ruвременное разрешение
skčasová rozlíšitel'nost'
cz

časové rozlišení

časový interval ve kterém je systém schopen opakovaně pořizovat geografická data o stejném území

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována