czčasová přesnost
entemporal accuracy
frexactitude m temporel
geGenauigkeit e der Zeitangaben e
ruвременная точность
skčasová presnosť
cz

časová přesnost

parametr jakosti popisující přesnost časových aspektů geografických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována