czautomatizovaná digitalizace
enautomated digitizing, automated digitalization
frnumérisation f automatique, digitalisation f automatique
geautomatische Digitalisierung e
ruавтоматизированное цифрование, автоматизированная дигитализация
skautomatizovaná digitalizácia
cz

automatizovaná digitalizace

převod mapy do digitální formy s použitím metody, která v průběhu digitalizace nevyžaduje žádné nebo jen omezené zásahy operátora

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Neumann. J.: Geografická informace. Ministerstvo hospodářství, 1996.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována