czaplikační schéma
enapplication schema
frschéma m d'application
geAnwendungsschema s
ruприкладная схема
skaplikačná schéma
cz

aplikační schéma

1: konceptuální schéma pro data požadovaná jednou nebo více aplikacemi
2: konceptuální schéma pro specifický okruh zájmů v oblasti geografické informace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována