czaplikace
enapplication
frapplication f
geAnwendung e
ruприложение
skaplikácia
cz

aplikace

1: manipulace a zpracování dat na podporu požadavků uživatele
2: použití počítačového informačního systému, jež může být vícekrát opakováno s různými daty
3: počítačový program či soubor programů, které plní daný účel

POZNÁMKA - popisuje vztah, strukturu a omezení aplikovatelné na informace ve specifické aplikační doméně

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována